Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů

Informace k nahlížení do registru oznámení obce LHOTA.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1) navštívit osobně evidenční orgán, který vede starosta obce.


2) vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje

a) jméno žadatele,
b) příjmení žadatele,
c) rodné číslo žadatele,
d) místo trvalého pobytu žadatele,

3) po ověření žádosti dle občanského průkazu bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží do 24 hodin na uvedenou e-mailovou adresu přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě).

 


Podání žádosti:

 

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Lhota Boleslavská 47, 277 14 Lhota
Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

- nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově
Obecního úřadu LhotaBoleslavská 47, 277 14 Lhota
- nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména
a přístupového hesla:
Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím internetové sítě bude
žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro
vstup do elektronického registru.
Internetová adresa pro vstup do elektronického registru bude žadateli přidělena po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na obecním úřadě.
Přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) budou žadateli přiděleny a
zaslány na uvedenou e-mailovou adresu na základě jeho žádosti.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru
v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Poučení:
Přestupku se dopustí ten, kdo
- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění
případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
- neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do
registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Kontakt:
Obecního úřadu Lhota
Boleslavská 47, 277 14 Lhota
telefon: 326 971 008
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Attachments:
FileFile size
Download this file (zakon_o_stretu_zajmu.doc)Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů194 kB

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Pondělí   07.30 - 14:30  
Středa 07.30-11.00 14.00-18.00
  po předchozí domluvě i mimo tuto dobu

 

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář:  

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský