Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název: Obec Lhota

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Důvod a způsob založení

Obec Lhota vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním Obce Lhota je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Organizační struktura Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
Zástupce starosty: Ing. Pavel Dvořák

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota
Tel.: 326 971 008
Fax: 326 971 008
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: n9paryn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu: 046 00 333 99/0800
Česká spořitelna, pobočka Brandýs nad Labem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Identifikační číslo organizace (IČO): 00 237 001

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Daňové identifikační číslo (DIČ): -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

Informace dle zák. č.23/2017 – Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).
Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu

Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: http://www.gov.cz
PORTÁL STÁTNÍ SPRÁVY: http://www.statnisprava.cz
PORTÁL MINISTERSTVA VNITRA: http://www.mvcr.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Vyhlášky a nařízení obce

Všechny informace lze získat přímo na adrese
Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
doposud nebyl žádný požadavek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obecní knihovna
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Pondělí   07.30 - 14:30  
Středa 07.30-11.00 14.00-18.00
  po předchozí domluvě i mimo tuto dobu

 

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář:  

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský