let obr 1Obec leží v rovinatém území pravého břehu středního Polabí, nadmořská výška se pohybuje mezi 172 a 174 m n.m. V minulosti užívala i název Lhota nad Labem.

U obce Lhota leží jedna z nejznámějších rekreačních oblastí pro Prahu a celé okolí. Hluboké jezero s čistou vodou - ideální místo pro koupání a rekreaci, které vzniklo na místě bývalé štěrkopískovny. Na nejslunnější straně byla založena, ještě za totality, první veřejná nudistická pláž na našem území.

Lhota je součástí mikroregionu Cecemínsko

CecemínskoDobrovolný svazek obcí "Cecemínsko" vznikl 17.10.2003. Zakládajícími členy byly obce Dřísy, Konětopy, Nedomice, Ovčáry a Sudovo Hlavno. Původním účelem založení svazku byly přípravy a vybudování tlakové kanalizace a společné ČOV s následným zabezpečením provozování tohoto zařízení.
Na zasedání členské schůze DSO Cecemínsko dne 28.6.2007 přistoupily obce Kostelní Hlavno a Hlavenec a současně se rozšířil předmět společných činností o spolupráci v oblasti životního prostředí, infrastruktury, rozvoje kultury,cestovního ruchu a sociálních služeb.
Od 27.března 2008 je novým členem svazku také obec Lhota.

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Pondělí   07.30 - 14:30  
Středa 07.30-11.00 14.00-18.00
  po předchozí domluvě i mimo tuto dobu

 

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář:  

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský