Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zobrazeno: 9657

1. Oficiální název: Obec Lhota

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Důvod a způsob založení

Obec Lhota vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním Obce Lhota je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Organizační struktura Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
Zástupce starosty: Ing. Pavel Dvořák

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota
Tel.: 326 971 008
Fax: 326 971 008
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: n9paryn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu: 046 00 333 99/0800
Česká spořitelna, pobočka Brandýs nad Labem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Identifikační číslo organizace (IČO): 00 237 001

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Daňové identifikační číslo (DIČ): -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

Informace dle zák. č.23/2017 – Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).
Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu

Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: http://www.gov.cz
PORTÁL STÁTNÍ SPRÁVY: http://www.statnisprava.cz
PORTÁL MINISTERSTVA VNITRA: http://www.mvcr.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Vyhlášky a nařízení obce

Všechny informace lze získat přímo na adrese
Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
doposud nebyl žádný požadavek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obecní knihovna
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze